Manuel Castells
Manuel CastellsProducció científica

Articles


Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället

CASTELLS, Manuel. "Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 113-126. ()

Un capitalisme conquérant.

CASTELLS, Manuel. "Un capitalisme conquérant". Politis, N. 573, 4 novembre 1999. (fr)

The Reconstruction of Social Meaning in the Space of Flows.

CASTELLS, Manuel. "The Reconstruction of Social Meaning in the Space of Flows". Futura, Vol. 18, No. 3, 1999, pp. 83-85. (en)