Manuel Castells
Manuel CastellsScientific work

Articles


Universidad y sociedad de la información.

CASTELLS, Manuel. "Universidad y sociedad de la información". Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, No. 7, 2001, pp. 51-53. (es)

Att bygga en europeisk identitet: ett instrumentellt Europa är en bräcklig konstruktion

CASTELLS, Manuel. "Att bygga en europeisk identitet: ett instrumentellt Europa är en bräcklig konstruktion". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 14-19. (sv)

Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället

CASTELLS, Manuel. "Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 113-126. (sv)

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. "Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000". City, Vol. 4, No. 2, pp. 175-198. (en)

Posibilidades de desarrollo en la era de la información. Tecnología de la información, globalización y desarrollo social

CASTELLS, Manuel. "Posibilidades de desarrollo en la era de la información. Tecnología de la información, globalización y desarrollo social". Urbana, Vol. 45, No. 26, enero-junio 2000, pp. 13-24. (es)