Manuel Castells
Manuel CastellsProducción científica

Obra

Globalization & Identity in the Network Society: a Rejoinder to Calhoun, Lyon and Touraine

CASTELLS, Manuel. "Globalization & Identity in the Network Society: a Rejoinder to Calhoun, Lyon and Touraine". Prometheus, No. 04, 2000, pp. 107-123. (en)

Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället

CASTELLS, Manuel. "Informationsnäten: samhällets ryggrad - skiss till en undersökande teori om nätverkssamhället". Ord&Bild, No. 6, 2000, p. 113-126. ()

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000

CASTELLS, Manuel; KISELYOVA, Emma. "Russian Federalism and Siberian Regionalism, 1990-2000". City, Vol. 4, No. 2, pp. 175-198. (en)